Australië

Voor dit project in Richmond, Victoria, werd Amerikaanse witte eik gebruikt. De vloer en kasten werden behandeld met Oil Plus 2C in de kleur Smoke 5%. Met dank aan Therefore (architect), Locbuild (aannemer), BM Floors (onderaannemer vloeren) en Timberfy (houtbewerker voor de kasten).

  • Jaar 2021